Ny formand for erhvervscenter

Det nystiftede FynsErhvervsCenter-TIC har fået ny bestyrelsesformand. Den nye erhvervsfremmeorganisation får administrerende direktør for Svendborg Brakes A/S, Erik Skærbech som formand for bestyrelsen.

Erik Skærbech afløser Karen Nøhr

Det nystiftede FynsErhvervsCenter-TIC har fået ny
bestyrelsesformand. Den nye erhvervsfremmeorganisation får administrerende direktør for Svendborg Brakes A/S, Erik Skærbech som formand for bestyrelsen.

Den 42-årige Erik Skærbech afløser amtsborgmester Karen Nøhr på formandsposten. Karen Nøhr har været fungerende bestyrelsesformand indtil selskabets konstruktion faldt på plads.

Samtidig er direktør Bjørn Petersen, Thrige-Titan A/S udnævnt til næstformand i bestyrelsen.

Bestyrelsen ansatte i februar Søren Edlefsen som direktør i Fyns ErhvervsCenter.

Fyns Erhvervscenter-TIC er en fusion af Fyns Erhvervsråd og Teknologisk Informations Center Fyn. Centeret, der vil modtage støtte fra amtet og de fynske kommuner skal samle trådene for det fynske erhvervsliv.