Ny formand for TV 2/FYN

Preben Petersen fra Folkeligt Oplysningsforbund afløser Henning Nielsen som formand for TV 2/FYN fra årsskiftet.

Preben Petersen bliver fra årsskiftet ny formand for TV 2/FYN. Han afløser Henning Nielsen, der planmæssigt går af efter næsten 25 års bestyrelsesarbejde – heraf de sidste 14 år som formand.

Samtidig blev der tirsdag aften på det ordinære repræsentantskabsmøde valgt tre nye medlemmer til bestyrelsen. Ind kom de nyvalgte Uffe Strandby og Peter Zinck, mens Suresh Jeyasingham opnåede genvalg.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig. Her blev Preben Petersen, som i de sidste to år har været næstformand, enstemmigt valgt til ny formand for den kommende to års periode. Ny næstformand blev Kent Skov Andreasen.

TV 2/FYNs bestyrelse vælges blandt et repræsentantskab fra knap 40 fynske organisationer. Der er valg hvert andet år for halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, der vælges for fire år ad gangen. Den samlede bestyrelse består hermed af:

• Preben Petersen, Folkeligt Oplysningsforbund, formand.
• Kent Skov Andreasen, Odense Bibliotekerne, næstformand.
• Rikke Kaas Molin, Det Danske Spejderkorps
• Uffe Strandby, Fynske Højskoler (nyvalgt).
• Peter Zinck, Erhvervsakademi Lillebælt (nyvalgt).
• Suresh Jeyasingham, Kirke & Medier (genvalgt).
• Martin Mulvad Ernst, medarbejdervalgt.

Ud over Henning Nielsen, der repræsenterer Frit Oplysningsforbund, valgte Maja Nadja Christensen, repræsentant for Erhvervskvinder Fyn, ikke at genopstille på grund af manglende tid. Kent Madsen, LO, og Georg Guldberg Jensen, Danmarks Jægerforbund, opnåede ikke valg til bestyrelsen.

Henning Nielsen fortsætter som formand året ud, og hans afgang markeres i forbindelse med en reception på TV 2/FYN torsdag den 8. december.

Preben Petersen bliver fra årsskiftet ny formand for TV 2/FYN.