I det fynske folks tjeneste

Ny formand for TV 2/Fyns bestyrelse

Kent Skov Andreasen, chef for Odense Bibliotekerne, er ny formand for TV 2/Fyns bestyrelse. Han afløser Preben Petersen, der tidligere i august døde efter at være ramt af en alvorlig og pludselig hjerneblødning.

Kent Skov Andreasen er efter nyvalg til TV 2/Fyns bestyrelse tirsdag aften ny formand for TV 2/Fyn, men han er ikke ny i huset.

Siden 2010 har Kent Skov Andreasen været medlem af TV 2/Fyns bestyrelse. Dermed har han medvirket i hele den forandringsproces, hvor TV 2/Fyn har bevæget sig fra en traditionel regionalstation til et moderne mediehus de seneste år. 

- TV 2/Fyn er min station, og jeg føler, at jeg har et stort medejerskab til den nye, overordnede strategi, som bestyrelsen vedtog sidste år. Den bygger på det samme, som jeg står for: Ytringsfrihed, lige information og tilgængelighed i det folkelige demokrati. Den står for regionalt tv og formidling af nyhedsstof på alle medieplatforme helt tæt på fynboerne - kort sagt relevant nyheds- og aktualitetsstof i det fynske folks tjeneste. Dét public service-arbejde glæder jeg mig til at følge til dørs, sige Kent Skov Andreasen.

Han vil i sin nye funktion tillige trække på sin civile erfaring som leder af en af Fyns største kulturininstitutioner, Odense Bibliotekerne, hvor han har været øverste chef de sidste fire år.

- Der er mange lighedspunkter mellem opgaver og grundværdier i Odense Bibliotekerne og TV 2/Fyn, og det vil jeg selvfølgelig trække på som TV 2/Fyn-formand. Ikke mindst i forhold til de kommende medieforhandlinger, hvor det er vigtigt for mig at fastholde og styrke TV 2/Fyns selvstændighed og uafhængighed her på Fyn, siger Kent Skov Andreasen.

Sidste år blev han valgt som næstformand, da Preben Petersen blev valgt til ny formand efter Henning Nielsen, der ikke genopstillede.

Som ny næstformand blev erhvervsmanden Peter Zinck, Odense, valgt. Han repræsenterer Erhvervsakademi Lillebælt i TV 2/Fyns repræsentantskab. Det havde forinden valgt Kent Madsen, afdelingskasserer i Dansk Metal Odense og repræsentant for LO Fyn, til TV 2/Fyns bestyrelse.

Foruden ham – og den nye formand og næstformand – består den af Uffe Strandby fra de fynske højskoler, Rikke Kaas Molin fra Det Danske Spejderkorps, Suresh Jeyasingham fra KLF Kirke & Medier og kulturredaktør Martin Mulvad Ernst, som er medarbejdervalgt.