Ny forskning minimere grov kriminalitet

50 af de mest hærdede unge kriminelle på den sikrede ungdoms-institution Egely på Fyn vil i 2008 blive tilbudt undersøgelse for psykisk sygdom.

Det sker i forbindelse med et nyt forskningsprojekt mellem den sociale institution Egely og den børne- og ungdomspsykiatriske afdeling ved Odense Universitetshospital, skriver Region Syddanmark i en meddelelse.

Der er en voksende erkendelse af, at udviklingsmæssige og psykiatriske forstyrrelser kan udgøre en væsentlig del af årsagen til grov vold og anden kriminalitet.

Flere mindre undersøgelser har vist, at op mod 40-50 procent af børn og unge med svær ADHD (Damp) senere i livet dømmes for kriminalitet.

Der er også en voksende erkendelse af, at eventuelle psykiske lidelser opdages alt for sent hos misbrugende, kriminelle unge - simpelthen for de ikke målrettet undersøges for det.  
 
Projektet skal udover at indsamle relevant viden til forskningsmæssig brug føre til konkrete forslag til et tværfagligt behandlingstilbud til den enkelte unge.

Projektet ledes af psykiatere og skal endvidere bidrage til at opkvalificere medarbejderne på Egely i psykiatrisk sygdomslære med henblik på, at de kan medvirke til tidlig opsporing, udredning samt behandling af gruppen af unge kriminelle.

En målrettet psykiatrisk behandling vil væsentligt kunne reducere de psykiatriske symptomer og derved formentligt mindske risikoen for, at de unge begår ny grov vold og anden kriminalitet.