Ny jernbane på Vestfyn - Vores ejendom kan jo falde utroligt meget i værdi

En ny højhastigheds jernbane kommer til at gå igennem Vestfyn, og det kan godt give anledning til nervøse og spændte miner blandt vestfynboerne.

Det vil uden tvivl berøre vestfynboerne, når en ny jernbane til højhastighedstog skal skære gennem landsskabet. 

Af samme grund var der også godt fyldt op, da der blev holdt infomøde om den nye 35 kilometer lange strækning, som skal være med til at sikre hurtigere tog gennem Danmark. 

Det var blandt andre Vejdirektoratet, der her kunne svare på spørgsmål og give information om byggeriet. 

Flere af de fremmødte interesserede sig især for tidsplanen for byggeriet og de støjgener, der måtte følge med tog, der kører op mod 250 kilometer i timen. 

En af de nysgerrige var Thomas Kiddegaard fra Nørre Åby. Hans bekymring går på om de støjberegninger, der er lavet i forundersøgelser, også holder i virkeligheden. 

- På grund af motorvejens udvidelse her, har man i forvejen fældet, hvad der var af træer, så vi får mere støj - det kan vi allerede mærke nu bare fra motorvejen, siger han. 

Samtidig tænker han på sin ejendoms værdi.

- Så kan vores ejendom jo falde utroligt meget i værdi i det, der kommer en jernbane. Vi får jernbanen i forhaven og det giver støj. 

Den nye jernbane skal tages i brug i 2028, og anlægsarbejdet begynder allerede i begyndelsen af 2024.

Hvad med cykelstien?

For Berit Hytteballe Kristensen betød mødet også en mulighed for at blive klogere på noget af den medfølgende infrastruktur en jernbane fører med sig. 

Hun bor eksempelvis et sted, hvor en vej lukkes helt, og hun var derfor mødt op for at finde ud af, om en cykelsti rundt om skinnerne kunne komme på tale. 

- Vi er dukket op i dag for at finde ud af, hvem vi skal kontakte for at kunne komme med inputs til en eventuel anden cykelsti, eller cykelvej ind til Nørre Åby. 

Og hun var godt tilfreds med den information hun fik på mødet. For nu ved hun, hvor hun skal gå hen med sine spørgsmål. 

- Jeg synes, at vi har fået meget klare informationer i forhold til, hvor projektet er nu, og jeg synes de virker meget lydhør for at man kan komme med inputs. 

Men en ting er spørgsmålene, der kan rettes et sted hen. En anden er, hvad virkeligheden ender med siger Berit Hytteballe Kristensen. 

-  Min største bekymring er, at vi bliver afskåret fra Nørre Åby i forhold til cykelvejen der ind til. 

Du kan læse mere om den nye jernbane her, hvor vi har skrevet om, hvordan den kommer til at lige igennem Lars Frandsens flere hundrede år gamle gård.