Ny kritik af landbruget fra Fyns Amt

En ny rapport om vandmiljøet fra forvaltningen i Fyns Amt giver entydigt landbruget skylden for fortsat forurening af det fynske vandmiljø. Plante- og dyrelivet er alvorligt påvirket af især landbrugets udledninger.

Landbruget skyld i omfattende forurening

En ny rapport om vandmiljøet fra forvaltningen i Fyns Amt giver entydigt landbruget skylden for fortsat forurening af det fynske vandmiljø. Plante- og dyrelivet er alvorligt påvirket af især landbrugets udledninger.

I 25 år har Fyns Amt fulgt udviklingen i Fyns vandmiljø, og overvågningen dokumenterer, at Fyns vandmiljø lider under omfattende forurening. Vandkvaliteten lever ganske enkelt ikke op til regionale, nationale eller internationale mål.

Dette er den klare konklusion i en ny rapport fra Fyns Amt om vandmiljøets tilstand på Fyn. Rapporten "Fyns Vandmiljø" placerer entydigt ansvaret for forureningen på landbruget.

De private husholdninger og industrien har takket være renseanlæg og skrappe miljøkrav stoppet udledningerne af kvælstof og fosfor.

Men landbruget udleder stadig langt mere kvælstof end Vandmiljøplanerne forudsatte. Og udledningen af fosfor er næsten ikke reduceret, konkluderer rapporten.

Konsekvenserne kan især konstateres i Fyns søer. Der er gentagne opblomstringer af giftige alger og udbredt iltsvind.

Men helt frikendt bliver industrien dog ikke. Amtet har fundet miljøfremmede stoffer i vandløb fra industrien, og i Odense Fjord er skibsmaling skyld i alvorlige skader på dyrelivet.

Hele rapporten er tilgængelig på internettet fra på mandag.