I det fynske folks tjeneste

Ny læreruddannelse på vej på Fyn

CVU Lillebælt og SDU vil lave en ny læreruddannelse.

University College Lillebælt, der som professionshøjskole dækker alle mellemlange videregående uddannelser på Fyn og i Trekantområdet, herunder tre læreruddannelser, har søgt Undervisningsministeriet om lov til at etablere en ny og langt mere fleksibel læreruddannelse inden for den eksisterende læreruddannelseslov.

Der er tale om et forsøg i perioden august 2008 - december 2013 med landsdækkende perspektiver.
 
Forarbejdet til forslaget er lavet i et tæt samarbejde med Syddansk Universitet siden foråret 2007.

Formålet er at få flere ansøgere til læreruddannelsen, give dem meget større valgmuligheder og sikre en fortsat uddannelse af lærere til folkeskolen i regionerne.
 
Den nye forsøgsuddannelse består dels af en 2-årig grunduddannelse og dels af en 2-årig overbygning med specialisering i fire uddannelsesspor, der giver tættere kobling til praktikken, nye kompetencer i forhold til en klassisk læreruddannelse og bedre sammenhæng med og mulighed for at skifte fra læreruddannelse til universitetet eller omvendt.

Den nye uddannelse vil som hidtil rette sig mod job i folkeskolen men også mod helt anden beskæftigelse på forlag, mindre virksomheder m.v.
 
Grunduddannelsen består af de p.t. obligatoriske fag - dansk, matematik og naturfag - plus linjefagene engelsk og idræt, der i den nye uddannelse vælges fra studiets start og sidestilles med de øvrige tre.  Det giver mulighed for at senere i studiet at vælge mellem flere linjefag og nye fagkombinationer.