Ny lov skal redde udkants-gymnasier

Faaborg Gymnasium og Nordfyns Gymnasium er i fare for at lukke, fordi to gymnasier i Odense vokser. Men Socialdemokraterne , SF, Enhedslisten og De Radikale vil nu spænde et sikkerhedsnet ud under udkants-gymnasierne.

Tornbjerg Gymnasium og Katedralskolen i Odense har fået lov at bygge ud, og får dermed plads til flere elever. Det vil trække gymnasieelever væk fra de små gymnasier.

Nordfyns Gymnasium modtager i dag elever fra Odense, nok til at fylde en hel klasse.

Det er strukturreformen har givet de danske gymnasier mulighed for at købe deres bygninger og udvide, så de får plads til flere elever.

Ønsker lovændring

Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og De Radikale vil nu spænde et sikkerhedsnet ud under udkants-gymnasierne.

- Det er vigtigt, at vi ikke lader markedskræfterne styre på det her område, for lukker gymnasierne i udkantsområderne på Nordfyn og i Faaborg, så ved vi, at der er færre unge på Fyn, der tager en videregående uddannelse, siger det socialdemokratiske medlem af Folketinget Julie Skovsby til DR FYN.

Udvalg skal fordele pladserne

I forsalget som er fremsat 25. maj 2010, foreslår partierne bag blandt andet at:

Fordelingen af elever på de enkelte gymnasier organiseres med udgangspunkt i et nationalt, it-understøttet fordelingssystem, som på sigt bør omfatte alle de gymnasiale uddannelser. Systemet baseres på to fordelingskriterier: skolevalg (inkl. uddannelsesvalg og studieretningsvalg) og transporttid (alternativt afstand) mellem ansøgers bopæl og skolen.

Kapacitets- og fordelingsudvalget afgør ud fra geografiske og lokale forhold, hvordan elever, som ikke har fået nogen af deres skoleønsker opfyldt, skal fordeles på de skoler, som har overskydende kapacitet.