I det fynske folks tjeneste

Ny motocrossbane et skridt videre

Unge med benzin i blodet i Faaborg kom torsdag deres store ønske om en motocrossbane et skridt nærmere. Fyns Amt ser med velvilje på ønsket om at få etableret en motocrossbane i en nedlagt grusgrav ved Vester Åby.

-


Ungdomsklubben håber på flere fartglade medlemmer

Unge med benzin i blodet i Faaborg kom torsdag deres store ønske om en motocrossbane et skridt nærmere. Fyns Amt ser med velvilje på ønsket om at få etableret en motocrossbane i en nedlagt grusgrav ved Vester Åby.

72 medlemmer af ungdomsklubben har hidtil kørt på klubbens fire motorcykler på en anden klubs bane, men det er ikke længere nok for de mange fartglade unge.

Adgangsproblemer
Fyns Amts Trafik- og Miljøudvalg behandlede derfor torsdag en ansøgning fra Bangsbo Fritids- og Ungdomsklub om etablering af en ny bane i en nedlagt grusgrav tæt ved Svendborg-Faaborg landevejen.

Før amtet arbejder videre med problemerne omkring støj og eventuelle naboindsigelser skulle Trafik- og Miljøudvalget tage stilling til om de unge måtte benytte den gamle adgangsvej til grusgraven. Selv om det vurderes som uheldigt i forhold til den trafikerede landevej, gav udvalget grønt lys for den del af projektet.

Godt for samfundet
\"Vi er indstillet på at gå videre, for det er generelt meget svært at finde arealer til den slags\", siger Poul Weber (V), formand for Trafik- og Miljøudvalget til TV 2/Fyn.

I dette tilfælde er der allerede en nedlagt grusgrav, der er god til formålet.

\"Og det er godt for samfundet, hvis de unge får et sted til at afreagere, i stedet for at de gør det på vejene\", siger Poul Weber.

Mangel på baner
Fyns Amt arbejder stadig med at undersøge om en motocrossbane ved Beldringe kan etableres. Den skal afløse den nedlagte Højbjergbane. Her har kørerne i flere år beklaget sig over, at de ikke har et sted at køre.

I alt er der seks baner på Fyn, hvor der i øjeblikket kan køres motocross.

\"Men det er for få. For det betyder, at for mange kørere belaster hver bane til ulempe for de nærmeste naboer. Derfor vil vi gerne være med til at etablere flere\", siger Poul Weber til TV 2/Fyn.