I det fynske folks tjeneste

Ny opgørelse: Fyn er fattig på natur

En ny opgørelse fra projektet Naturtjek viser, at de fynske kommuner er nogle af landets fattigste, når det gælder biodiversiteten i kommunerne. Se hvor din kommune ligger.

Foto: Brian Berg / Scanpix Denmark

Hvor meget sjældent og truet natur har din kommune egentlig? Det spørgsmål kan man få besvaret gennem en ny opgørelse.

Opgørelsen er skabt i et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og forskere på Københavns Universitet og Aarhus Universitet. De har opgjort, hvor rige de danske kommuner er på natur.

De fynske kommuner scorer generelt meget få point, når det handler om mængden af natur med kræsne dyre- eller plantearter. Størstedelen af Fyn er således optaget af den fede landbrugsjord. Eksempelvis er omkring 70 procent af arealet i Assens dækket af landbrugsjord, hvor omkring ti procent er skov.

Scoren for hver enkelt kommune afhænger af, hvor meget natur der er i kommunen, og hvor høj værdi naturen har. Generelt scorer landbrugsjord få point, hvor skov, hede/overdrev og eng/mose scorer mange point.

Analyserne er lavet af forskere fra DCE, Aarhus Universitet og beregningerne bygger på informationer fra det nationale biodiversitetskort.

Med i projektet er seniorforsker i biodiversitet ved Aarhus Universitet, Rasmus Ejrnæs.

- Naturkapitalindekset skal vise, hvor meget der er tilbage, hvis der ikke havde boet mennesker, fortæller Rasmus Ejrnæs.

Ifølge projektet bag, skal opgørelsen gøre kommunerne og indbyggerne klogere på naturen.

- Det er den første opgørelsen nogensinde, der viser, hvor går det godt og ikke så godt, fortæller Rasmus Ejrnæs.

Se hvordan Fyn er rangeret blandt de andre danske kommuner

Projektet bag giver fire bud på, hvordan en kommune kan hæve sin score.

  • Kommunen kan registrere sine områder, hvor der måske er truet og sjælden natur.
  • Kommunen kan beskytte den natur de har. Så kommunen ikke pludselig har fældet den bedste skov i kommunen.
  • Kommunen kan forbedre tilstanden. Få græssende dyr op i bakkerne eller i ådalen. Indføre naturnær skovdrift eller helt ophøre med skovdrift.
  • Kommunen kan skabe ny natur. For eksempel ændre ikke rentabel landbrugsjord eller maginalt landbrugsjord ved kysterne eller i ådale.

Læs mere om undersøgelsen her http://www.biodiversitet.nu/naturkapital - se blandt andet, hvor stor en del af dine kommune, der er landbrugareal eller by.

Læs også To fynske søer kan genopstå som rene badesøer