I det fynske folks tjeneste

Ny organisation skal styrke Fyn

Et nyt samarbejde mellem de fynske kommuner, erhvervslivet og turistbranchen skal bringe Fyn i top tre målt på velstand i løbet af 10 år. Fire kommuner står dog uden for samarbejdet.

Et fælles fynsk hold på vej mod øget velstand er sat. 31 repræsentanter fra seks kommuner, erhvervslivet og turisterhvervet skal i løbet af kort tid udarbejde en strategi for hvordan velstanden bliver øget betragteligt i det fynske område.

Målet er, at de involverede kommuner skal spytte både penge og personale i en ny fælles indsats for hele Fyn.

- Det kræver vækst over gennemsnittet at nå vores overordnede mål for Fyn. Dén opgave kan en enkelt kommune eller virksomhed ikke løse alene, men med fælles opbakning fra næsten hele Fyn, får vi mulighed for at markere os tydeligt. Det er et stort og vigtigt skridt i den rigtige retning, siger Kertemindes borgmester Sonja Rasmussen(løsgænger).

Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Svendborg, Assens, Kerteminde og Odense kommune er med i samarbejdet, mens Langeland, Ærø, Nordfyns og Middelfart Kommuner har valgt at stå uden for den nye organisation.

Alligevel er de seks kommuner tilfreds med den nye organisation.

- Med denne bestyrelses sammensætning bliver alle hørt på lige vilkår. Det sikrer et optimalt udgangspunkt for godt samarbejde. Vi har både den politiske repræsentation og vores virksomheder med på vognen, siger Svendborgs borgmester Curt Sørensen(S).

Bestyrelsens strategioplæg skal danne grundlag for kommunernes endelige beslutning om at forpligte sig til at overføre personale og økonomi til den fælles organisation fra sommeren 2011.