Ny plads og nye kanaler i Odense Havn

En kæmpe rekreativ plads omkranset af trappeanlæg ned til vandspejlet - med flydende scener i havnebassinet - skal fremover være indgangsparti til et nyt attraktivt byområde i Odense. Sådan lyder i hvert fald visionen fra Odense Kommune i en ny lokalplan for Odense Havn.

-

En kæmpe rekreativ plads omkranset af trappeanlæg ned til vandspejlet med flydende scener i havnebassinet skal fremover være indgangsparti til et nyt attraktivt byområde i Odense. Sådan lyder i hvert fald visionen fra Odense Kommune i en ny lokalplan for Odense Havn.


Pladsen for enden af Thomas B. Thriges Gade skal udlægges som et attraktivt opholdareal, og give Odense by den plads, som byen aldrig før har haft.


Plads til cirkus og lysshows
På de 5000 kvadratmeter skal der - i følge lokalplanforslaget - være plads til både musikarrangementer, cirkus, lysshows og andre storslåede begivenheder.


Rundt om den nye plads foreslår Miljø- og Teknikforvaltningen, at der etableres trappeanlæg ned til vandet. Trapperne skal til dagligt fungere som opholdsareal og som tilskuerpladser til de mange arrangementer, der skal foregå både på land og til vands. Nedenunder den offentlige plads, skal der være en underjordisk p-plads, så havnen ikke bliver skæmmet af for mange parkerede biler.


Forslaget om den nye plads er bare ét ud af mange forslag for den indre del af Odense Havn som Kommunen nu sender ud til offentlig høring. Lokalplanforslaget skal dog først godkendes politisk af Teknik- og Miljøudvalget og af Odense Byråd.


Det er to konkrete henvendelser fra virksomhederne Nørgaard Mikkelsen og KPMG Revision, der har fået kommunen til at udarbejde lokalplanforslaget. 


Udgravning af kanaler
I bassin 1 og 2 bag den nye plads forestiller kommunen sig, at der skal graves nye kanaler, så der bliver plads til flere bygninger direkte ned til vandet. Samtidig skal hele området gøres tilgængelig med broer over vandet, og i de mange kanaler skal der være mulighed for havnerundfart i mindre både.


På den vestlige side mod Næsbyhoved Skov skal byggehøjden højst være på 2-3 etager, da der stadig skal være udsigt til skoven. Men på østsiden mod Skibhuskvarteret vil kommunen tillade bygninger på helt op til 8 etager. Dermed håber kommunen at skabe \"orden\" mod vest og \"variation\" mod øst.


De nye forskelligartede bygninger skal indeholde forretninger, mindre virksomheder, kontorer, serviceerhverv og restauranter.


Ingen boliger
Til gengæld er det endnu uklart om kommunen kan opnå tilladelse til at bygge boliger. Virksomhederne på havnen gør, at boliger ikke umiddelbar kan opfylde de gældende miljøkrav.


Men Miljøministeriet er tilsyneladende indstillet på at udarbejde en særlig dispensation til Odense Havn. Men da der endnu ikke er givet nogle tilladelser indeholder den offentliggjorte lokalplan ingen boliger.


Færdig i 2009
Kommunen kalkulerer med, at udbygningen af den inderste del af havnen skal være færdig i 2009. Økonomisk skal projektet hænge sammen ved at Odense Kommune sælger sine arealer, og bruger indtægterne fra salget til at finansiere den nye plads og kanalerne.


Flere entreprenører har allerede vist interesse for at købe og bygge på Odense Havn.