Ny plan for Odense Havn uden boliger

Odense Kommune vil i løbet af få uger fremlægge en detaljeret lokalplan for en ambitiøs omdannelse af Odense Havn til et attraktivt byområde. Men indtil videre forhindre miljøregler, at der kan bygges boliger på Odense Havn.

-

Odense Kommune vil i løbet af få uger fremlægge en detaljeret lokalplan for en ambitiøs omdannelse af Odense Havn til et attraktivt byområde. Miljøregler betyder dog, at der ikke vil blive bygget boliger ved havnen i første omgang.


I løbet af januar skal politikerne i Miljø- og teknikudvalget i Odense Kommune behandle en lokalplan for det inderste område af Odense Havn. Til februar skal lokalplanen fremlægges for hele byrådet.


Byggeri i gang til næste forår
Lokalplanen er endnu ikke blevet offentliggjort, men i følge byplanafdelingen vil planen tillade etablering af restauranter, udstillingslokaler, kontorer, mindre butikker og serviceerhverv. Og kommunen forventer at kranerne kan gå i gang allerede i foråret 2003.


\"Vi har allerede kontakt med mange interesserede investorer. Både lokale og nationale kræfter presser på for at få gang i udviklingen på Odense Havn nu\", siger byplanchef Jørgen Boe.


Ingen boliger
Men meget mod kommunens ønsker, er der ingen konkrete forslag om at etablere boliger på Odense Havn. Miljøregler forhindrer indtil videre, at der kan bygges boliger på området, og regeringens planer om at acceptere undtagelser fra miljøreglerne trækker ud.


\"Vi havde håbet, at regeringen ville fremsætte lovforslag om såkaldte \"særlige omdannelsesområder\" i februar, men vi har erfaret at lovforforslaget er udskudt til efteråret, og det betyder, at boliger på havnen bliver yderligere forsinket\", fortæller Jørgen Boe.


De \"særlige omdannelsesområder\" er områder, hvor myndighederne vil tillade etablering af boliger, selvom lyd, støj og andre miljøforhold ikke umiddelbart lever op til lovgivningen. Og uden status som særlig omdannelsesområde, kan der ikke fremlægges planer om boliger i Odense Havn.


Havnen en del af byen
Men selvom boliger ikke indgår i lokalplanen, så har kommunen stadig visioner om at etablere boliger i den inderste del af havnen. Planerne vil fremgå af lokalplanens redegørelsesdel.


Samtidig vil lokalplanen fremlægge planer for hvordan Odense Havn kan blive en sammenhængende del af hele Odense Bymidte.


I første omgang er det dog tanken at starte ombygningen af havnen ved at bygge i den inderste del af havnen. Jørgen Boe håber, at første del af havnen kan være færdigbygget om seks-syv år.