I det fynske folks tjeneste

Ny planlov skal lette livet på landet

En ny planlov sigter efter, at gøre livet lettere med hensyn til at skabe vækst i landdistrikter, men den strammer også op på visse områder.

Jan Skovlund Hansen ville gerne flytte sit vognmandsfirma ud i en nedlagt landejendom udenfor Nyborg, men ind til videre har planloven forhindret. Det til trods for at lokalpolitikerne gerne så ham flytte.

Kommunerne skal have bedre mulighed for at skabe liv på landet.

Derfor foreslår Miljøminister Ida Auken og Minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, en række lempelser af den eksisterende planlov.

Kommuner med trængte landområder skal på visse betingelser kunne tillade byggeri af helårs boliger i små bysamfund.

Kommunerne vil også få mulighed for at udnytte overflødige bygninger til boliger og erhverv. Det kan være omdanelse af en gammel skole til boliger eller produktionsvirksomhed i et nedlagt mejeri.

Altsammen skal ske under hensyn til naturen, miljøet og naboerne.

Grænser for detailhandel

De to ministre vil til gengæld begrænse muligheden for at bygge større varehuse i eller udenfor de mellemstore byer.

Det kan for eksempel være store sportsbutikker eller butikker med boligudstyr.

Meningen med det er at bevare levende bymidter i de mellemstore byer.

Grænser for byggeri ved kyster

Hidtil har 29 kommuner haft mulighed for at bygge i den såkaldte kystnære zone, dvs. fra kysten og tre kilometer ind i landet.

Den regel fjernes, så det igen kun er muligt med særlig begrundelse.

Lovforslaget ventes fremsat i februar 2013.