Ny protest mod flytning af Rigsarkivet

Arkivforeningen vender sig kraftigt mod planerne om at flytte Rigsarkivet fra København til Odense. Foreningen mener, udflytningen vil ødelægge den nuværende decentrale arkivstruktur til ulempe for brugere udenfor Fyn.

-

Arkivforeningen vender sig kraftigt mod planerne om at flytte Rigsarkivet fra København til Odense. Foreningen mener, udflytningen vil ødelægge den nuværende decentrale arkivstruktur til ulempe for brugere udenfor Fyn.

Arkivforeningens medlemmer er brugere og ansatte i de mange forskellige arkiver, der findes herhjemme. På foreningens generalforsamling fornylig, vendte de tommelfingeren nedaf til flytteplanerne.

Centralisering

Det danske arkivvæsen har en lang tradition for at arkivalierne såvidt muligt opbevares og bruges der, hvor de er skabt. Rigsarkivet samler arkivalier fra centraladministrationen, ministerier og styrelser, som hovedsagelig findes i København, skriver Arkivforeningen i en udtalelse fra generalforsamlingen.

Den decentrale struktur bliver alvorligt truet, hvis flytteplanerne bliver gennemført. De indebærer nemlig også, at der oprettes magasiner fælles for alle landsarkiver og Rigsarkivet i Odense, samt at al tilvækst i arkivalier skal samles her.

\"Det vil blive til stor ulempe for brugere udenfor Fyn og berøve de jyske og sjællandske arkiver direkte adgang til de nyeste dele af deres samlinger\", hedder det i udtalelsen.

Forslag til decentral løsning

Arkivforeningen foreslår i stedet, at Rigsarkivets læsesal og magasiner bevares i hovedstadsområdet i et samlet byggeri. Samtidig bør der bygges varige, betryggende magasiner i tilknytning til landsarkiverne.

Foreningen er sikker på, at der kan findes penge til en sådan løsning.