I det fynske folks tjeneste

Ny rapport: Detailhandelscenter i Nyborg kan blive endnu større

Cowi-oplæg til lokalplan indeholder mulighed for fitness, restaurant og kontorer foruden detailhandel. Dermed kan centret blive 20.670 kvadratmeter.

Mens Nyborgs politikere holder sommerferie, har rådgivningsfirmaet Cowi udført nye beregninger til et kommende detailhandelscenter på den såkaldte Lynfrosten-grund.

Og det er beregninger, der nu opererer med muligheden for et samlet center på 20.670 kvadratmeter.

Det viser en aktindsigt til TV 2/Fyn.

Foruden udvalgsvarebutikker og en dagligvarebutik på henholdsvis 12.400 og 2.600 kvadratmeter, åbnes der også mulighed for restaurant og café op til 3.700 kvadratmeter og 1.970 kvadratmeter til kontorer.

Dersuden nævnes muligheden for et fitnesscenter.

Beregningerne skal bruges til den lokalplan, som Nyborgs teknik- og miljøudvalg efter sommerferien skal behandle politisk.

Læs også Nu sort på hvidt: Kun store butikker på Lynfrosten-grund

I første omgang er tallene kommet på bordet, så politikerne er orienteret om, hvor meget trafik og hvor mange besøgende, der vil komme i det nye center, men beregningerne indikerer også, hvilken konkurrencemæssig effekt centret vil få på de nærmeste naboer.

-  En betydelig del af kunderne til de nye restauranter i centret antages at være kunder, som i dag benytter MacDonalds, Sunset og Burger King. På tilsvarende vis antages dagligvarebutikkerne at overtage kunder fra de eksisterende supermarkeder, nemlig Lidl nord for området og Rema ca. 400 meter vest for området. Til udvalgsvarebutikkerne forventes kunderne derimod at komme fra Nyborg og eventuelt fra nabobyerne. Det er kunder, som i dag benytter butikker andre steder i Nyborg eller evt. i Odense, hedder det i Cowi-rapporten.

Effekt på bymidtens butikker

Cowi har også udarbejdet en revideret rapport til Nyborg Kommune af den undersøgelse, der skabte heftig debat for et par år siden - nemlig en detailhandelsredegørelse, der vurderer effekterne fra det nye center på butikkerne i Nyborgs centrum.

Rapporten vil Nyborg Kommune først udlevere til TV 2/Fyn efter en høring hos Philipsen Gruppen om, hvorvidt offentliggørelse af oplysningerne i rapporten kan skade firmaets forretningsmæssige muligheder.

Cowi forventer på baggrund af centrets vareudbud, erfaringer fra andre kommuner, egne beregninger og skøn, at det kommende detailhandelscenter vil kunne tiltrække 5.330 personer om dagen.

Der vil skønsmæssigt være 2866 biler på besøg i centret om dagen. Cowi forventer 5.700 daglige ture i  centerområdet, hvoraf en fjerdedel dog skønnes at være eksisterende trafik.

I den østlige ende af Lynfrosten-grunden er der planlagt restaurant eller café, mens udvalgs- og dagligvarebutikker er placeret mod vest.

Det vil ikke skabe uoverskuelige trafikale problemer, mener Cowi.

De seneste målinger fra 2018 viser, at der tættest på motorvejsafkørsel på Storebæltsvej er 13.522 bilister og på den vestlige del af Storebæltsvej 8.439 bilister. De tal vil frem mod 2024 stige til henholdsvis 16.800 og 10.500 biler forventer Cowi.

Rådgivningsfirmaet mener dog, at der bliver behov for at ændre tilkørselsforholdene, så der er plads til flere biler i venstresvingsbanen ind til centret.

Vareleveringen til og fra områdets butikker sker via en servicevej, der er forbundet til Storebæltsvej via Sliphavnsvej og Knudshovedvej.

Dermed undgås, at sættevogne på vej ind og ud af området passerer gennem krydset ved Banegårdsalleen, og dermed optager sættevogne og varebiler ingen plads i venstresvingsbanen, fremgår det af Cowi-rapporten.

Formanden for Nyborg handel, Ulrik Nielsen, ønsker først at kommentere de nye oplysninger, når den reviderede detailhandelanalyse er offentliggjort, og sagen havner på politikernes bord.

Underskrifter mod center

De handlende er dog stærkt kritiske overfor de nye center, som de mener underminerer handlen i midtbyen.

I foråret blev der desuden indsamlet 749 underskrifter fra handlende og borgere i midtbyen mod det nye center.

Det er endnu uafklaret, hvordan de forureningsmæssige forhold vil påvirke byggeriet på grunden.

Det er en sag, som Region Syddanmark vurderer i øjeblikket.