I det fynske folks tjeneste

Ny regional vagtcentral i Odense

Tirsdag d. 1. september åbner Region Syddanmark en ny vagtcentral på Odense Universitetshospital, som skal holde styr på regionens ambulancer, lægebiler og akutbiler.

Lægebiler, ambulancer, akutbiler og sygetransporter samt sundhedsberedskabet ved katastrofer samles i ny alarmcentral

Vagtcentralen, der hidtil har ligget i Kolding, bliver samtidig slået sammen med Akut Medicinsk Koordination, AMK, som i forvejen er på OUH.

AMK tager sig af den sundhedsmæssige indsats ved større ulykker og katastrofer.

Ved sammenlægningen håber man at styrke hele regionens præhospitale indsats og sundhedsberedskab.

Foruden akutbilerne skal den ny central også håndtere sygetransporter.

Regionen har indgået aftale med Falck om at bemande vagtcentralen.