I det fynske folks tjeneste

Ny strategi for sundhedsforskning

Odense Universitetshospital, OUH, og Syddansk Universitet, SDU, har lavet en ny forskningsstrategi, som inddrager fordelene ved det ny superhospital og nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet.

Det ny superhospital og nyt sundhedsvidenskabelige fakultet i tæt samarbejde ventes at skabe endnu flere attraktive forskningsmiljøer.

Den fysiske sammenbygning af det ny OUH med SDU øger synergieffekten af deres samarbejde til gavn for patientbehandlingen, de studerende og forskningsmiljøet.

I forskningsstrategi 2012 - 2017 forudser forskningsrådet på OUH, at der de kommende fem år vil ske en stigning i antallet af professorer, andre seniorforskere og ph.d.-studerende, og at der vil komme endnu flere topforskere og videnskabelige medarbejdere fra udlandet.

Læs hele forskningsberetningen