Ny styrelse til Odense

En nyoprettet styrelse under Socialministeriet bliver placeret i Odense. Styrelsen for Social Service skal sikre, at regeringens sociale tiltag også bliver gennemført i praksis ude i kommunerne, så de svarer til regeringens forventninger.

-

En nyoprettet styrelse under Socialministeriet bliver placeret i Odense. Styrelsen for Social Service skal sikre, at regeringens sociale tiltag også bliver gennemført i praksis ude i kommunerne, så de svarer til regeringens forventninger.

Socialminister Henriette Kjær (Kons.) synes kommunerne er for dårlige til at gennemføre Folketingets sociallovgivning, og der er for store forskelle på, hvordan de enkelte kommuner gennemfører den.

Ministeren mener, at kommunerne alt for ofte ikke lever op til intentionerne i lovgivningen, og at der ofte går for lang tid med at udføre ny lovgivning.

Den ny styrelse skal vejlede kommunerne, så der rettes op på de forhold. Desuden skal den udvikle nye arbejdsmetoder indenfor socialområdet, arbejde med efteruddannelse af kommunale medarbejdere og formidle viden fra kommune til kommune.

Styrelsen for Social Service får omkring 25 medarbejdere og placeres i Odense som led i regeringens ønske om at flytte statslige arbejdspladser ud i provinsen.