Ny undersøgelse: Handicappede borgere fratages ledsager uden erstatning

En ny undersøgelse foretaget af foreningen Lev viser, at handicappede borgere i hele landet ikke får alle de timers ledsagelse, de har ret til.

En ny undersøgelse udarbejdet af den landsdækkende forening Lev viser, at borgere med udviklingshanndicap ikke alle steder i landet får det, de har lovmæssigt krav på. 

quote Borgerne har ret til ledsagelse, og det kan man ikke tage fra dem med henvisning til, at de bor på et botilbud

Astrid Krag, Social- og Indenrigsminister, Socialdemokratiet

I hvert fald når man fokuserer på den ledsagelsesordning, som udviklingshandicappede borgere kan få bevilliget, ser der ud til at være nogle mangler. Det konkluderer Levs undersøgelse. 

Blandt andet viser undersøgelsen, at flere borgere med udviklingshandicap, der er bosat på et botilbud, får fratrukket nogle af deres ledsagelsestimer af kommunen, uden at få dem tilbage i erstatning. Og det resultat kalder Levs landsformand Anni Sørensen for bekymrende. 

- Alle mennesker har brug for at komme ud og færdes i verden, vores målgruppe har bare brug for hjælp og støtte til at komme ud. Men det gør ikke deres behov mindre, og derfor er det bare ikke godt nok, siger hun til TV 2 Fyn. 

Typer af ledsagelse

Minister vil snakke med KL

Ledsagelse bliver bevilliget gennem servicelovens §97 og §85.

§97 giver ret til 15 timers ledsagelse om måneden, men særligt for den ledsagelse er også, at kommunen kan foretage fradrag i de 15 timers ledsagelse for beboere i botilbud, så længe timerne gives i erstatning af personalet på botilbuddet. 

Men undersøgelsens resultater tegner et billede af, at meget få steder bliver giver erstatningsledsagelse.

40 procent af de adspurgte i undersøgelsen har en ledsagerordning efter §97, og blandt dem har en fjerdedel fået fratrukket timer med begrundelsen at timerne blievr givet på botilbuddet. 

Men det er meget få, der får den erstatningsledsagelse fra botilbuddet, som de ellers har krav på. Hele 57 pct. angiver at de ”aldrig eller meget sjældent” modtager de ledsagelsestimer som er trukket fra deres ledsageordning.

Og de resultater har fået Social- og Indenrigsminister Astrid Krag (S) til at reagere. 

- Det her går ikke. Sådan kan man ikke vælge at fortolke lovgivningen. Borgerne har ret til ledsagelse, og det kan man ikke tage fra dem med henvisning til, at de bor på et botilbud, siger Astrid Krag til TV 2 Fyn og fortsætter:

- Jeg vil derfor bede mit ministerie tage kontakt til KL nu og sørge for, at der ikke er nogle, der tror, at det er sådan, loven skal forstås, siger hun. 

Loven bør ændres

Den manglende erstatningsledsagelse i botilbuddende betyder, at en stor del af borgerne med udviklingshandicap går glip af mange timers ledsagelse årligt. 

- Vi har at gøre med en gruppe mennesker, der ikke får det, de har krav på, og som aldrig er dem, der råber højest og siger fra. Det er altså mennesker, der ofte ikke klager selv, siger Anni Sørensen og fortsætter:

- For at løse det her problem så bør man simpelthen indhegne rettighederne til ledsagelse bedre, så der ikke er mulighed for at gå ind og fraregne timer fra ordningen. 

Desuden foreslår Levs landsformand, at man opretter et bedre system, således at man kan holde styr på, hvor mange timer borgerne reelt får i erstatning.

- Vores undersøgelse viser også, at der er en stor del, der ikke er klar over, om de får fratrukket nogel timer, og det er jo dybt bekymrende, siger hun.

Du kan læse hele Levs undersøgelse her: