Ny undersøgelse af fyrværkeriskader

For første gang nogensinde vil samtlige personer, der kommer tilskade med fyrværkeri nytårsaften, blive spurgt om de vil deltage i en grundig undersøgelse af årsagen til ulykkerne. Formålet er at få undersøgt hvorfor folk kommer tilskade med fyrværkeri.

-

For første gang nogensinde vil samtlige personer, der kommer tilskade med fyrværkeri nytårsaften, blive spurgt om de vil deltage i en grundig undersøgelse af årsagen til ulykkerne. Formålet er at få undersøgt hvorfor folk kommer tilskade med fyrværkeri.


Hvert år kommer 4-500 mennesker tilskade med fyrværkeri - langt de fleste ulykker sker i forbindelse med nytårsaften. Tidligere har Ulykkesanalysegruppen på Odense Universitetshospital undersøgt hvor mange der kommer tilskade og hvordan de kommer tilskade.


Kontakt via telefon
Men i år vil Ulykkesanalysegruppen for første gang nogensinde lave en tilbundsgående undersøgelse, der skal kortlægge årsagerne til de alt for mange ulykker.


\"Nu vil vi vide hvorfor folk kommer tilskade. Vi vil bede alle tilskadekomne nytårsaften om et telefonnummer, og så vil vi efterfølgende kontakte dem i januar for at høre om hvordan ulykken skete\" , siger Tune Ibsen fra Ulykkesanalysegruppen.


Katalog med fyrværkeri
Tune Ibsen understreger at undersøgelsen er anonym og omfattet af lægernes tavshedspligt. Hverken politi eller forsikringsselskaber vil få adgang til svarene.


Ulykkesanalysegruppen vil blandt andet præsentere de tilskadekomne for et katalog over fyrværkeri, så ofrene kan udpege den type fyrværkeri der har været skyld i ulykken. I første omgang vil kataloget fortrinsvis indeholde lovligt fyrværkeri, men der vil også være billeder af forskellige kanonslag.


Landsdækkende undersøgelse
Samtidig håber Tune Ibsen, at den landsdækkende undersøgelse vil afklare om nogle sociale grupper er særlig udsatte, om skaderne sker med lovligt eller ulovligt fyrværkeri eller om folk blot bruger fyrværkeriet forkert.


Alle landets 63 skadestuer deltager i undersøgelsen.


På Fyn har der indtil nu været tre alvorlige fyrværkeriulykker. Det svarer nogenlunde til antallet forrige år. Til gengæld har der været færre småskader i år end sidste år.