I det fynske folks tjeneste

Nybagte forældre får ikke ordentlig hjælp

Regionerne og kommunerne samarbejder ikke godt nok om at følge op på fødsler, konstaterer Sundhedsstyrelsen.

Regionerne og kommunerne samarbejder ikke godt nok om at følge op på fødsler, konstaterer Sundhedsstyrelsen.

Nybagte forældre bliver ladt i stikken og må ofte vente for længe på at få besøg af sundhedsplejersken, når de sendes hjem fra sygehuset efter fødslen.

Kommunerne og regionerne er ganske enkelt ikke gode nok til at samarbejde om svangreomsorgen - altså omsorgen for de nybagte
forældre og deres nyfødte børn.

Sådan lyder konklusionen i en ny redegørelse fra Sundhedsstyrelsen. Den viser, at mange nybagte forældre bliver "tabt" mellem regioner og kommuner.

Ikke godt nok

Regionerne er blevet gode til at sende nybagte mødre hurtigt hjem fra sygehuset, men samarbejdet med kommunerne er ikke fulgt med. Det halter med at få fulgt op med hjemmebesøg.

- Det er ikke godt nok, konstaterer indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder, Venstre.

Ministeren er tilfreds med, at regionerne afkorter indlæggelsestiden i forbindelse med fødsler, hvis det vel at mærke er fagligt forsvarligt og velbegrundet.

- Men det kræver selvfølgelig, at regionerne rutinemæssigt tilbyder hjemmebesøg til dem, der har født ambulant, og at kommunerne tilbyder tidlige besøg fra sundhedsplejersken, siger Bertel Haarder.

Sundhedsministeren vil bede Sundhedsstyrelsen om at indkalde
regionerne og kommunerne til et møde for at sikre, at de kommer
til at arbejde bedre sammen.

- Jeg har hørt eksempler på, at nogle sygehuse poster gammeldags papirbreve til kommunerne med besked om, at en kvinde nu er udskrevet, og at hun skal have besøg fra kommunens sundhedsplejerske. Det forsinker processen.

- Sygehusene skal selvfølgelig vænne sig til at sende en mail eller ringe til kommunen i stedet for. Ellers går der for lang tid, inden kvinden får støtte og hjælp til for eksempel amningen, siger Bertel Haarder.

Dybt bekymrende

- Det er dybt bekymrende, at de nybagte forældre ikke får den hjælp, de har brug for. De lander mellem to stole, hvor regionerne sparer på jordemoderbesøget, og kommunerne sparer på sundhedsplejersken, siger folketingsmedlem for socialdemokraterne Julie Skovsby.

- Vi kan jo se, at der er en stor stigning i antallet af spædbørn, der genindlægges med ernæringsproblemer inden for 10 dage efter fødslen, og hvis de nybagte forældre ikke får den fornødne hjælp til at sætte gang i amningen, kan jeg godt frygte, at vi kommer til at se endnu flere indlæggelser, siger Julie Skovby.

Hun påpeger, at sundhedsministeren allerede i efteråret 2010 blev gjort bekendt med problemet og fremhæver, at Sundhedsstyrelsen netop har godkendt Region Syddanmarks fødeplan, som heller ikke lever op til anbefalingerne. Alligevel er det først nu, sundhedsministeren erkender, at der er problemer på området.

- Jeg er glad for, at sundhedsministeren langt om længe erkender, at der er problemer. Men det undrer mig, at ministerens egen styrelse netop har godkendt de fødeplaner og sundhedsaftaler, der ikke lever op til anbefalingerne, som vi har set her i Region Syddanmark.

- Vi kan ikke byde nyfødte og deres forældre, at tilværelsen som ny familie starter med en genindlæggelse inden for 10 dage, fordi anbefalingerne ikke overholdes. Derfor er sundhedsministeren nu kaldt i samråd, så vi kan få svar på, hvordan regeringen vil sikre, at alle børn får en tryg start på livet, siger Julie Skovsby.

/Ritzau/olho/