Nyborg: Det kniber med overskud på farligt affald

Det tidligere Kommunekemi, nu Fortum, har tabt knap 100 millioner kroner siden 2013. Underskud i år belastet af hensættelser til Klintholm-oprydning.

Opdateret:

Der var engang, da Kommunekemi i Nyborg var en guldrandet forretning.

Virksomheden blev etableret i 1971 i Nyborg som det første danske behandlingsanlæg for farligt affald. Dengang var selskabet ejet af de danske kommuner.

I 2009 blev selskabet solgt til kapitalfonden EQT Infrastructure, som solgte den videre til det finske Ekokem i 2015. Men et års tid senere solgte finnerne videre til et andet finsk miljøselskab, Fortum Waste Solution, for 3,5 milliarder danske kroner.

Siden 2013 har selskabet tabt næsten 100 millioner kroner.

Det netop offentliggjorte regnskab fra 2017 viser et nyt underskud - denne gang dog kun på 5,4 millioner kroner før skat. 

Omsætning stiger

Ifølge regnskabet har integrationen af det danske affaldsselskab i den finske Fortum-koncern krævet en ny organisation, og der er blevet iværksat et nyt "sprint-projekt", som de næste tre år skal optimere og udvikle virksomheden inden for Fortum Waste Solution. 

Der er desuden brugt ressourcer på sikkerhed, finanssystemet Fina, vedligeholdelsessystemet Maximo og den nye HR-platform, Hermes.

Omsætningen i 2017 steg marginalt til 351 millioner kroner i 2017, men var ni millioner under budget.

En del af årsagen til den faldende omsætning skyldtes bl.a. sammensætningen af ​​det indkomne affald til en lavere pris end budgetteret, oplyser selskabet. 

Overskud på driften

Et forlænget driftsstop af forbrændingsovnene på fem dage og ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter trak også indtjeningen ned, men driften gav samlet et overskud på knap syv millioner som følge af stigende affaldsmængder og lavere omkostninger på støttebrændsel.

Ifølge Fortums danske ledelse er det hensættelser til oprydning af Klintholm-deponiet, der for alvor er skyld i årets underskud.

- Vi har siden 2015 været ejet af to finske koncerner, og har derfor fulgt moderselskabets anvisninger for hensættelser. Hensættelserne har i denne periode påvirket vores driftsresultat før renter i 2017 med et minus på ca. 19 mio kr. Det er en væsentligt årsag til de skitserede underskud før skat. Hensættelserne omfatter bl.a. virksomhedens oprydningsforpligtelser for deponiet Klintholm. Driften i Nyborg har isoleret set udviklet sig positivt de seneste år, og den er også i plus i 2017, oplyser administrerende direktør Thomas Agergaard.

Han forventer, at indtjeningen i 2018 vil være på niveau med 2017.

- Vi driver en sund og spændende kerneforretning og har derudover fokus på udviklingsprojekter. Vi deltager bl.a. i udviklingen af løsninger til den meget omtalte oprensning af det forurenede jordområde ved Høfde 42 i Vestjylland, siger Thomas Agergaard.

Fortum Waste Solutions egenkapital er på 647 millioner kroner.

Nyborg-virksomheden beskæftiger 159 omregnet til heltidsansatte.

Det er cirka 50 færre end dengang, virksomheden var kommunalt ejet.