Nyborg dropper fusion af fjernvarme

Stik mod alle de forventninger fjernvarmebestyrelserne i Odense og Nyborg havde for cirka et år siden, så har nyborgenserne nu valgt at sige nej tak til en fusion mellem de to byers fjernvarme-selskaber.

-

Stik mod alle de forventninger fjernvarmebestyrelserne i Odense og Nyborg havde for cirka et år siden, så har nyborgenserne nu valgt at sige nej tak til en fusion mellem de to byers fjernvarme-selskaber.

Fortsætter samarbejde
I en kortfattet pressemeddelelse skriver Nyborg Forsyning & Service, at man har meddelt Odense kommune, at man for nærværende ikke ønsker en egentlig fusion, men gerne vil fortsætte det tætte samarbejde.

Var besluttet
Før kommunalvalget sidste år, havde bestyrelsen i Nyborg Forsyning & Service valgt at indgå i en fusion med Odense. Men kommunalvalget i november førte til en næsten total udskiftning af medlemmerne i bestyrelsen. Den nuværende bestyrelse har ikke samme holdning, og har derfor valgt at droppe fusionen. De foretrækker friheden ved så at sige at være sig selv.

Ærgerligt
At fusionen nu er glippet ærgrer Odenses rådmand Søren Møller:
\"Det er ærgerligt, fordi det kan sinke den yderligere udbredelse af fjernvarme, som Fyn gerne skulle få på sigt. Det var meningen, at Odense og Nyborg med fusionen skulle være kernen i et fremtidig fynsk varmesamarbejde. Nu vil vi istedet søge samarbejde med nogle mindre værker, der også er interesseret.\"

Søren Møller håber dog stadig på et teknisk samarbejde med Nyborg.