I det fynske folks tjeneste

Nyborg-forurening: Tæt på grønt lys for byggeri på omstridt grund

Ingen umiddelbar fare for overfladevand på Nyborg-grund, konkluderer Region Syddanmark

Nyborg-grunden er et skridt nærmere en omdannelse til at blive et handelscenter.

Meget tyder på at der snart kan bygges på den omstridte Lynfrosten-grund i Nyborg.

Grunden er ejet af Philipsen Gruppen, der gerne vil bygge et detailhandelscenter på den stærkt forurenede grund, og nu har Region Syddanmark som tilsynsmyndighed åbnet for, at det kan blive virkelighed.

Efter en lang række boringer og kortlægning af forurening i området, har regionen sendt sin anbefaling i høring til virksomheder i området.

Og man konkluderer, at der ikke længere er risiko for spredning af forureningen til Storebælt, herunder Nyborg Fjord.

Sendes i høring

Efter høringen på fire uger træffer regionen den endelige beslutning.

Regionen oplyser, at der ikke længere vil være en offentlig indsats på Lynfrosten-grunden i forhold til overfladevand.

Det betyder, at der ikke foretages yderligere undersøgelser i forhold til overfladevand.  

Skåret ud i pap betyder det, at Lynfrostgrunden kan bruges som i dag.

Læs også Ingen ministerhjælp til Nyborg-forurening

Region Syddanmark skal som myndighed sikre sig, at byggeriet ikke forhindrer fremtidige offentlige undersøgelser eller eventuel oprydning efter forureningen, og at forureningen fra grunden i forbindelse med byggeriet ikke øger forureningsrisikoen for overfladevand i området.

Det kan være søer og åer eller Storebælt.

Philipsen Gruppen skal dog søge tilladelse hos kommunen, hvis man ønsker at anvende grunden på en af følgende måder: bolig, institution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave eller sommerhusgrund.

Opgaver venter kommunen

Nyborg Kommune vil således skulle sikre, at der ikke er kontaktrisiko på de arealer, der er alment tilgængelige - det kan være udenomsarealer og parkeringspladser.

Konkret vil det formentlig betyde, at kommunen vil skulle krav om asfalt eller flisebelægning på de områder, der er offentlig tilgængelige, vurderer Nyborg Kommune. 

Læs også Nyborg-forurening: Miljømyndighed kræver flere boringer

Regionen har ikke kunnet afgrænse forureningens udbredelse for dele af stofferne i jorden/grundvandet mod syd, og vil derfor i det nye år gå i gang med en undersøgelse, der skal vise, om forureningen har spredt sig mod syd for Lynfrostgrunden.

Undersøgelsen skal afdække om der er risiko i forhold til ti boliger, der grænser op til Lynfrosten-grunden.

Region Syddanmark orienterer ejerne om undersøgelserne, men ifølge Nyborg Kommune er det ikke forventningen, at undersøgelsen vil kunne påvirke byggeplanerne på Lynfrosten-grunden.

Kommunens teknik- og miljøudvalg vil i det nye år skulle tage stilling til et planforslag for Lynfrost-grunden.