I det fynske folks tjeneste

Nyborg Kommune afviser Tilsynsrådet

Nyborg Kommune vil ikke nødvendigvis følge en afgørelse fra Tilsynsrådet i Fyns Amt, der pålægger kommunen at droppe kravet om at ledige melder sig ind i en a-kasse. Formanden for socialudvalget er forundret over afgørelsen og vil kræve en redegørelse før kommunen følger afgørelsen.

-

Nyborg Kommune vil ikke nødvendigvis følge en afgørelse fra Tilsynsrådet i Fyns Amt, der pålægger kommunen at droppe kravet om at ledige melder sig ind i en a-kasse. Formanden for socialudvalget er forundret over afgørelsen og vil kræve en redegørelse før kommunen følger afgørelsen.

Nyborg Kommunes krav om at ledige skal melde sig ind i en a-kasse for at undgå tilbagebetaling af kontanthjælp blev i sidste uge kendt ulovlig at Tilsynsrådet for Fyns Amt. Tidligere har beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen kaldt ordningen \"usmagelig kassetænkning\". Alligevel overvejer Nyborg Kommune fortsat at forlange medlemskab af en a-kasse for kontanthjælpsmodtagere.

Begrundelse mangler
\"Vi har endnu ikke diskuteret i udvalget, hvad vi skal gøre. Men min egen personlige holdning er, at vi kunne bede Tilsynsrådet om en begrundelse. Brevet fylder tre en halv side, og det meste er en historisk redegørelse for forløbet, som vi jo godt kender. Tilsynsrådet udtaler kun i ganske få linier, at det vi gør er ulovligt, men uden at henvise til lovparagraffer, retspraksis eller lignende\", siger Socialudvalgsformand Peter Sejersen(S) til Fagbladet sid.dk.

Politikere og embedsmænd i kommunen skal nu analysere afgørelsen fra Tilsynsrådet og på næste socialudvalgsmøde 17. november vil politikerne afgøre om kommunen skal følge afgørelsen.

Hvis Nyborg Kommune vælger at ignorerer Tilsynsrådets afgørelse vil det højst usædvanligt.