I det fynske folks tjeneste

Nyborg kommune øger beredskab

Det seksuelle overgreb mod en 10-årig pige i Refsvindinge ved Ørbæk får nu Nyborg kommune til at øge beredskabet. Børn rådes til ikke at gå alene, og altid have tændt mobiltelefon på sig.

01:20

Nyborg Kommune har været i kontakt med Fyns Politi, og orienterer nu via nyborg.dk forældre og skoler. Samtidig har Nyborg Kommunes beredskab fra PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning være tilstede på Refsvindinge Friskole.

1 af 2

Kommunen har været i kontakt med Fyns Politi, og orienterer nu via nyborg.dk forældre og skoler. Samtidig har Nyborg Kommunes beredskab fra PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning være tilstedet på Refsvindinge Friskole.

Her er Nyborg kommunes orientering

Kommunen har været i kontakt med Fyns Politi, og følger de råd, som vi har fået derfra.

I den forbindelse er der sat et beredskab ind i forhold til kommunens skoler og juniorklubber

  • Skolerne har i dag snakket med alle børn og bl.a. opfordret dem til ikke at gå alene hjem fra skole, SFO og juniorklub
  • Skolerne øger tilsynet i området i umiddelbar tilknytning til skolerne og er herunder opmærksomme på børn, der venter ved busstoppesteder
  • Der er sendt et forældrebrev ud via skoleintra til alle forældre

PPR har været tilstede på den aktuelle skole i dag, for at være behjælpelig ift. samtaler med elever, forældre og personale.

Fyns Politi har givet følgende råd, som forældre skal være opmærksomme på

  • Børn skal ikke gå alene. Hjælp hinanden med at lave aftaler
  • Børn, der færdes alene, bør have en tændt mobiltelefon med let adgang til at få kontakt til en kendt voksen

Fyns Politi opfordrer til, at hverdagen forbliver så normal som mulig, men at forældre tager sagen alvorligt og tager en snak med deres barn om, hvad man kan gøre i en sådan situation.

Læs mere