Nyborgs forgænger fundet

Arkæologer har længe ledt efter, hvor Nyborgs forgænger, Gammelborg, har ligget. Nu mener de at have fundet den.

Det har været kendt længe, at før Nyborg kom til, fandtes der en Gammelborg.

Kilder fra 1500 og 1600-tallet omtaler et næs ved Vindinge Å nær Nyborg som Gammelborg, men hidtil har man ikke kunnet bevise det og eksperterne har været uenige om det.

Men studier af luftfotos viste, at der rent faktisk er en cirkelformet vold på stedet og blandt andet derfor lavede Østfyns Museer en udgravning i 2013.

Man fandt spor af en cirkelformet voldgrav og et sted langs indersiden af voldgraven fandt man stolpespor efter en palisade, som man har kunnet C14-datere.

En tilflugtsborg

Østfyns Museer har nu modtaget resultatet af dateringerne.

De fastslår at voldgrav og palisade er et samlet anlæg fra ældre germansk jernalder i det femte og sjette århundrede.

Studierne viser også, at borgen var i brug i vikingetiden. I hvert fald fandt man det umagen værd at skifte nogle af pælene i palisaden med nyt træ i midten af 800-tallet.

Eftersom man ikke har fundet noget indenfor palisaden, hælder arkæologerne til den opfattelse, at Gammelborg har været en tilflugtsborg, hvor man har søgt beskyttelse under angreb.

Andre borge af samme type andre steder i landet ved man har været i brug helt op i middelalderen, da man begyndte at bygge en række nye borge for at styrke kongemagten og øge sikkerheden.

Nyborg Slot blev bygget i 1100-tallet og afløste altså Gammelborg i Vindinge.

- Dateringen af Gammelborg ved Vindinge gør hypotesen om, at vi længe før Nyborg Slot havde et kongeligt centrum på Østfyn langt mere sandsynlig, siger museumsinspektør og afdelingsleder, Janus Møller Jensen, Østfyns Museer.