Nyborgs socialdemokrater holder mund i færgesag

Partiet diskuterede torsdag aften, om man er tilfreds med svarene om færgens økonomi. Først søndag vil man sige, hvad man mener.

Socialdemokraterne i Nyborg sendte mandag placeringen af museumsfærgen MF/Broen til hjørne med en række spørgsmål til projektets anlægs- og driftsudgifter.

Men torsdag aften var den socialdemokratiske gruppe samlet for at diskutere de svar, som administrationen allerede har sendt partiet.

I forbindelse med anlægsudgifterne vil færgen gennemgå en gennemgribende renovering betalt af fondsmidler. Det fremgår af svarene, at administrationen fortsat mener, at færgen kan vedligeholdes for 400.000 kroner om året. 

Det skal i stor udstrækning ske ved frivillig arbejdskraft, der også kan fungere som guider - en ordning, man bl.a. har ved Ladby-skibet, der drives af Østfyns Museer, som også skal stå for færgemuseet.

En række af Socialdemokraternes spørgsmål er af mere teknisk karaktér.

Blandt andet har pariet ønsket at få oplyst, om boliger ved havnen vil blive påvirket af den dræning, der skal ske i tørdokken, men det mener administrationen ikke.

Tilsvarende er der sørget for, at tørdokken hæves, så den er sikret mod eventuelle vandstigninger i havnen.

Administrationen skønner på baggrund af en udtalelse fra Fayard, at MF/Broen kan renoveres i inderhavnen - et projekt, der skal søges miljøgodkendelse til, når det bliver aktuelt.

Der forventes som budgettereret, at der skal bruges 300.000 kroner på vand, el, varme og spildevand og 200.000 kroner på rengøring.

Der er fortsat en række uafklarede tekniske forhold om færgens fundering i undergrunden, og det forventes at der kan blive problemer med kondens, hvis dokken lukkes med glasgulv.

Nyborgs borgmester Kenneth Muhs oplyste efter mødet mandag, at byrådets partier er enige om, at færgens placering i inderhavnen fortsat er en forudsætning for projektet og støtten fra de påtænkte fonde.

Først søndag aften mødes økonomiudvalget igen for at tage stilling til, om man skal lytte til kritikerne og fravige den beslutning som byrådet allerede har truffet om, at færgen skal ligge i tørdok i Nyborgs inderhavn.

Kritikerne ønsker færgen væk fra bymidten og placeret i femte færgeleje.

Socialdemokratiets gruppeformand Vibeke Ejlertsen oplyser til TV 2/Fyn, at partiet først vil udtale sig om sagen på søndag.