Nye aktiviteter på fynske museer

En række fynske museer har fået støtte fra Kulturministeriet til nye aktiviteter.

Museet BRANDTS har fået 775.000 kroner til projektet, Connecting Art and Vocational Education.

Det handler om at gøre museet til en partner i undervisningen på erhvervs-, produktions- og fagskoler.

Odense Bys Museer har fået ialt 53.000 kroner til deltagelse i to internationale konferencer.

Samtidig har de fået 204.000 kroner til at gennemgå Mediemuseets samling for at kunne fokusere bevaringsindsatsen mod forsknings- og formidlingsmæssigt værdifulde genstande.

Museum Vestfyn har fået 204.000 kroner til en gennemgang af samlingerne på Hjemstavnsgården og i Dærup for at kvalificere og fokusere dem i overenstemmelse med museets ny arbejdsgrundlag.

Middelfart Museum har fået 250.000 kroner til udvikling af et center for psykiatriens historie.

Tanken er at forene museumsvirksomhed med historisk forskning og oplysning om nutidige problemstillinger i psykiatrien og at sætte psykiatrien ind i en større samfundsmæssig kontekst.