Nye besparelser på vej i Odense

Endnu inden odenseanerne er begyndt at mærke besparelserne på en kvart milliard kroner i Odense Kommune, varsler politikerne nu nye besparelser. Budgettet for 2002 tegner allerede nu til at blive overskredet, og kommuen skal derfor spare yderligere 29 mio. kr. Børn- og Ungeområdet skal barberes med yderligere 6,3 milioner kroner.

-

Endnu inden odenseanerne er begyndt at mærke besparelserne på en kvart milliard kroner i Odense Kommune, varsler politikerne nu nye besparelser. Budgettet for 2002 tegner allerede nu til at blive overskredet, og kommuen skal derfor spare yderligere 29 mio. kr. Børn- og Ungeområdet skal barberes med yderligere seks milioner kroner.

Mangler 63 millioner
Trods en drastisk sparerunde på 252 mio. kr, hænger der stadig sorte skyer over økonomien i Odense Kommune. Endnu inden kommunen har taget hul på næste budgetår, står det klart at budgettet for 2002 er overskredet. Der mangler 63 mio. kr. til næste år.

Forligspartierne bag budgettet for 2003 har mandag og tirsdag været samlet til budgetkonference i Middelfart for at diskutere den dystre økonomi.

Nej til nye bevillinger
Kommunens budget er delt op i styrbare-udgifter og ikke-styrbare udgifter. Af budgetoverskridelsen på 63 mio. kr, stammer de 29 mio. kr. fra området styrbare udgifter. Resten er overskridelser inden for det ikke-styrbare-område, og det kan politikerne ikke gøre noget ved.

I sidste uge meldte rådmand Ruth Larsen(S) ud, at hun går ind for en tillægsbevilling for at finde penge til budgetoverskridelsen på hendes område. Men nu er borgmester Anker Boye(S) returneret fra Sydafrika, og han har sammen med de øvrige forligspartier, (Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Radikale) besluttet, at overskridelsen på 29 mio. kr. skal findes i år eller til næste år.

Erik Simonsen fra De Radikale har dog taget forbehold over for de nye spareplaner.

Nye børnebesparelser
Det betyder, at samtlige forvaltninger i kommunen endnu en gang skal finkæmme budgetterne for at finde nye spareområder. Børn- og Ungeområdet er det absolut største budgetområde i kommunen, og her skal der findes omkring en fjerdedel  af 29 mio. kr.

En sparerunde, hvor der skal findes seks mio. kr, kan næppe undgå at betyde nye og meget upopulære nedskæringer på blandt andet daginstitutioner og skoler i Odense.

Økonomiudvalget i Odense Kommune skal gennemgå kommunens regnskab på sit møde onsdag, og inden den 15. januar 2003 skal de enkelte forvaltninger komme med forslag til de nye besparelser.

Kæmpe undeskud i 2006
Men selvom økonomiudvalget vedtager, at kommunen skal spare yderligere 29 mio. kr., så er problemerne langt fra løst af den grund. En prognose for økonomien de kommende år tegner katastrofal.

Allerede i 2004 vil kassebeholdningen ifølge prognosen være på 0 kr, og i 2006 tegner der sig et minus på hele 140 mio. kr. Det er 50 mio. kr mere end politikerne regnede med, da de indgik budgettet for 2003.