Nye bestyrelses-medlemmer på Teknisk Skole

Tre bestyrelsesmedlemmer er blevet udskiftet i Odense Tekniske Skoles bestyrelse. Nye er psykolog Dorit Myltoft Andersen, ansat i Nyborg Kommune. Jesper Rasmussen, Odense Staalskibsværft A/S og afdelingsformand Lone Engberg Thomsen, Teknisk Landsforbund.

-

Tre bestyrelsesmedlemmer er blevet udskiftet i Odense Tekniske Skoles bestyrelse. Nye er psykolog Dorit Myltoft Andersen, ansat i Nyborg Kommune. Jesper Rasmussen, Odense Staalskibsværft A/S og afdelingsformand Lone Engberg Thomsen, Teknisk Landsforbund.


De tre nye medlemmer erstatter amtsrådsmedlem Ester Larsen, produktionschef Vesti G. Nielsen og fhv. afdelingsformand Johannes Pedersen, som forlader bestyrelsen efter en periode på 24 år.  


Bestyrelsen har konstitueret sig med fagforeningsformand Keld Westring som formand og murermester Palle Raun som næstformand.