I det fynske folks tjeneste

Nye fartgrænser drøner nærmest uden om Fyn

Fartgrænsen vil blive sat op på i alt 220 kilometer vejstrækninger rundt om i landet. På Fyn drejer det sig to kortere strækninger på E20 – Fynske motorvej.

Der bliver ikke mange ekstra minutter at spare for bilisterne på de fynske lande- og motorveje i et udspil fra VLAK-regeringen om nye fartgrænser.

Den eneste justering på Fyn bliver på motorvejsstrækningen mellem Odense og Nyborg. Her vil der øst for motorvejskryds Odense ændres fartgrænse fra 110 km/t til 130 km/t. Den samme ændring vil ske på 110 km/t-strækningen ved Nyborg.

Regeringens ønske er at fremme mobiliteten på vejene. Udspillet indgår i regeringens finanslovsudspil, som offentliggøres i slutningen af august.

Her vil det ifølge en pressemeddelelse fra Ole Birk Olesens (LA) ministerium, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, fremgå, at fartgrænsen på en række udvalgte landevejsstrækninger vil blive øget fra 80 km/t til 90 km/t. Samtidig vil regeringen øge hastighedsgrænsen på udvalgte motorvejsstrækninger til 130 km/t.

Fakta

Med forslaget afsættes i alt 93,6 millioner kroner.
Disse midler skal blandt anvendes til at opsætte autoværn, fjerne faste genstande og etablere rumleriller ind mod midterrabatten på de udvalgte motorveje og landeveje, så det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at hæve hastighedsgrænserne.

Disse udvalgte vejstrækninger er overvejende udpeget i Jylland. Blandt andet vil hastigheden blive øget til 130 km/t på de to motorvejsben fra Skærup mod henholdvis Fredericia og Kolding.

Det går ikke ud over sikkerheden

Fælles for de udvalgte veje er, at Vejdirektoratet vurderer, at hastigheden kan sættes op, uden det går på kompromis med trafiksikkerheden.

- Hastighedsgrænserne skal give mening for den enkelte bilist. Hastigheder, der virker logiske, og som er forsvarlige for trafiksikkerheden, er nemmere for bilisterne at overholde end hastighedsgrænser, der virker ulogiske, siger Ole Birk Olesen (LA) i pressemeddelelsen.

På baggrund af regeringsudspillet undersøger Vejdirektoratet desuden anvendelse af en lokal hastighedsbegrænsning på 120 km/t på motorvejsstrækninger, der tidligere er vurderet uegnet til 130 kilometer i timen. Hvor disse undersøgelser foregår er ikke oplyst.

Både Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF har meddelt, at de støtter ændringer af fartgrænserne, som ventes at træde i kraft om senest to år.
 

Læs også Regeringen klar til nye fartgrænser