Nye fartgrænser på fynske landeveje

Folketinget har besluttet at indføre variable fartgrænser på lande- og motortrafikveje.

-

Farten skal sættes op og ned på de fynske veje. Nye regler åbner nemlig mulighed for variable hastigheder på landeveje og motortrafikveje.

Dermed er det i fremtiden ikke givet at hastigheden på motortrafikveje skal være 90 kilometer i timen. Formålet med de variable fartgrænser er, at sikre at farten kommer ned på skoleveje og andre farlige strækninger, hvorimod hastigheden på sikre vejstrækninger kan sættes op.

Det er op til Fyns Amt og de fynske kommuner sammen med politikredsene at gennemgå alle vejene og vurdere, hvor der kan ændres på hastighederne.

Venstres færdselsordfører Karsten Nonbo mener, at de variable hastighedsgrænser i højere grad vil få bilisterne til at overholde fartgrænserne.

Mogens Sørensen, der er ingeniør i Fyns Amts Vejvæsen, vurderer, at de nye regler kun vil medføre ændringer på et begrænset antal fynske vejstrækninger.