I det fynske folks tjeneste

To nye fynske byer

To nye fynske byer har set dagens lys, både Birkum og Krarup er nu nået over de magiske 200 indbyggere, der betyder, at de helt officielt er at regne som byer.

Som man kan se på billedet her, så var der i hvert fald mange børn i Krarup, da man fejrede fastelavn tidligere på året.

Det fortæller Danmarks Statistik.
Krarup har oplevet en eksplosion i antallet af borgere, tallet er steget fra 197 til 235, mens Birkum kun lige har sneget sig op fra 199 til 203.

Ialt har ni danske byer det seneste år opnået status af byer, samtidig er ti små samfund kommet under grænsen, og beboerne dér bor nu ikke længere i en by.
Her er der kun ét fynsk samfund repræsenteret, det er Bregninge, der er gået fra 206 til 196 indbyggere.

Generelt bor færre og færre mennesker i landdistrikterne, mens flere flytter til byerne. Således har 13 procent i dag adresse på landet og 87 procent i en by.

 

Danmark Statistik definerer et byområde som en sammenhængende bebyggelse, der på opgørelsestidspunktet har mindst 200 indbyggere. At bebyggelsen er sammenhængende vil som hovedregel sige, at afstanden mellem husene ikke overstiger 200 meter, medmindre
afbrydelsen skyldes offentlige anlæg, kirkegårde og lignende
Definitionen følger FN's retningslinjer for afgrænsning af byområder.