I det fynske folks tjeneste

Nye jobmuligheder til indvandrere

Indvandrere og udlændinge i Odense får nu mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet i virksomhedspraktik eller med løntilskud. De nye tilbud henvender sig især til familiesammenførte udlændinge i Odense.

-

Indvandrere og udlændinge i Odense får nu mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet i virksomhedspraktik eller med løntilskud. De nye tilbud henvender sig især til familiesammenførte udlændinge i Odense.

Hidtil har tilbudene om praktik og løntilskud været rettet mod indvandrere på det såkaldte introduktionsprogram. Men en lovændring gør det nu muligt for kommunerne at tilbyde virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og en særlig mentorordning til udlændinge, som bliver forsørget af en ægtefælle.

Udlændinge, der tager imod de nye jobtilbud, skal stadig lære dansk, men undervisningen bliver flyttet til om aftenen.

Selvom Odense Kommune yder løntilskud og støtte til indvandrerne kommer ordningen ikke til at koste kommunen penge, da kommunen får forhøjet resultat- og programtilskud fra staten.

Odense Kommune regner med at 80 udlændinge i første omgang vil tage imod et af tilbudene, og årligt vil omkring 30 personer kunne få gavn af de nye ordninger.