Nye pædagogiske forsøg

Undervisningsministeriet har udpeget Nyborg og Odense Kommuner til at lave forskellige forøg med ny undervisningsformer.

Nyborg Kommune skal gøre forsøg med fælles ledelse af skoler og folkebiblioteker.

Det forventes at give fordele ved at stille materialer, viden og ressourcer til rådighed begge steder.

Odense får mulighed for forsøg med aldersintegrerede skoleklasser.

Det betyder at skolerne kan sammensætte klasser udfra elevernes modenhed fremfor alder.

Formålet med begge forsøg er at skabe trivsel og gøre eleverne så dygtige som muligt.