Nye regler skal beskytte ørreder

Nye regler for fredningsbælter på vej ved Fyn. Reglerne skal beskytte ørrederne - og dermed den stigende fiskeriturisme.

Et forslag til nye fredningsbælter for fjorde og å-udløb omkring Fyn er netop blevet sendt i høring.

Forslaget tilgodeser både fritidsfiskere og sportsfiskere. Men det nye regelsæt viser samtidig et holdningsskifte hos NaturErhvervsstyrelsen, der nu sætter mere fokus på at beskytte oplevelsesturismen og dermed ørrederne omkring Fyn.

Vandpleje Fyn har været aktiv i bestræbelserne på at få lavet et forbud og de forudser et stigende antal ørreder i de fynske farvande.

- Det er et både godt og visionært forslag, der kan skabe vækst og beskæftigelse i yderområderne genne oplevelsesturisme, siger næstformand i Vandpleje Fyn Lars Henriksen.

Også på Christiansborg bliver forsalget godt modtaget.

- Forslaget er udtryk for at man vil tilgodese de mange - fynboer og tilrejsende turister - frem for nogle få bierhvervsfiskere, siger Jakob Ellemann-Jensen, MF for Venstre.

Læs mere