Nye reparationer på Lillebæltsbroen

Endnu en gang må bilister på fart mellem Jylland og Fyn indstille sig på bilkøer over Lillebæltsbroen. I næste uge går Vejdirektoratet i gang med nye reparationer og vedligeholdelse af vejbanen og bærekabler.

-

Endnu en gang må bilister på fart mellem Jylland og Fyn indstille sig på bilkøer over Lillebæltsbroen. I næste uge går Vejdirektoratet i gang med nye reparationer og vedligeholdelse af vejbanen og bærekabler.  

På vejbanen skal vejdirektoratet udskifte de såkaldte dilatationsfuger. Disse anordninger er med til at opfange bevægelser fra trafikken og vejrskift. Fire steder på vejbanerne skal dilatationsfugerne udskiftet til mere moderne og støjsvage typer.  

Derudover skal kablerne, der bærer broen, beskyttes med tæring. Det sker ved at lægge en beskyttelseskappe rundt om kablerne og ved at installere et nyt affugtningsanlæg. Teknikken med kapperne er helt ny, og det er første gang, at det bliver afprøvet i Europa.  

Spor lukkes
Vedligeholdelsesarbejdet vil betyde gener for trafikken allerede fra på mandag, hvor broens sydside vil blive lukket for trafik.

Det betyder at al trafik mellem Fyn og Jylland skal foregå på broens nordside, og der bliver hastighedsbegrænsninger på ned til 50 km/t. Første runde af arbejdet bliver afsluttet 4. juli.  

Overhold fartgrænserne
Men allerede 7. juli starter næste etape på nordsiden, og det vil betyde at der vil være indskrænkninger i kørebanerne frem til 10. oktober.  

Vejdirektoratet anmoder indtrængende krydsende bilister om at respektere de nedsatte hastighedsbegrænsninger mens arbejdet står på.