Nye skilte på Storebæltsbroen

Uoverskuelig, uklar og forvirrende. Bilisternes kommentarer til skiltene ved betalingsanlæggende på Storebæltsbroen har været mange og ikke specielt positive. Det gør A/S Storebælt nu noget ved og får nye skilte sat op. Forskellige farver, større piktogrammer og enklere tekst skal gøre det nemmere for bilisterne at finde den rigtige bane, når de skal betale.

-

Uoverskuelig, uklar og forvirrende. Bilisternes kommentarer til skiltene ved betalingsanlæggende på Storebæltsbroen har været mange og ikke specielt positive. Det gør A/S Storebælt nu noget ved og får nye skilte sat op. Forskellige farver, større piktogrammer og enklere tekst skal gøre det nemmere for bilisterne at finde den rigtige bane, når de skal betale.  

Kommentarerne fra kunderne om den dårlige skiltning kommer hver dag til udtryk ved, at mange bilister i sidste øjeblik skifter bane eller må bakke for at komme til den ønskede bane.  

\"Det er vores mål at mindske omfanget af disse fejlkørsler ved at hjælpe bilisterne med at vælge den rigtige bane i god tid. De mange baneskift medfører dagligt situationer, som udsætter både trafikanterne og vores medarbejdere for fare,\" siger afdelingschef i A/S Storebælt, John Jensen.  

Han understreger dog, at der indtil nu kun er sket ét alvorligt uheld i betalingsanlægget, selv om mere end 40 mio. biler er kørt over broen.  

Udskiftningen af skiltene går i gang mandag og ventes afsluttet ved udgangen af oktober. I den kommende måneds tid skal bilisterne således være forberedt på at se en blanding af nye og gamle skilte ved betalingsanlægget.  

De nuværende, ensfarvede grønne skilte bliver erstattet af skilte med tre forskellige farver, som refererer til de tre kategorier for betaling.

Farven i BroBizz banerne forbliver grøn, mens farven i de selvbetjente kortbaner bliver blå og farven i de manuelle baner med betjening bliver gul.   Der ændres ikke på banernes placering, det vil sige, at BroBizz baner fortsat vil ligge til venstre, kortbaner i midten og de manuelle baner med betjening til højre i anlægget.