I det fynske folks tjeneste

Nye sundhedshuse i Bogense og Rudkøbing

Region Syddanmark søger sammen med 6 kommuner om midler til etablering af sundhedshuse, her i blandt Nordfyns- og Langeland Kommune.

300 mio kr. er afsat til en pulje

Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat 300 mio. kr til etablering af lægehuse, sundheds- og akuthuse i hele Danmark. 

Regionsyddanmark søger sammen med 6 kommuner om 88 millioner kroner af den samlede pulje. 

Sundhedshusene skal etableres i nedlagte institutioner

Region Syddanmark og Langeland Kommune vil i fællesskab etablere et stort sundhedshus i en nedlagt skole i Rudkøbing.

De ansøger om 23 millioner kroner til projektet.

Nordfyns Kommune søger om 11 millioner til etableringen af et sundhedshus i et tidligere plejehjem i Bogense, Solgården.

Sammenhæng og tryghed

Sundhedshusene skal samle og styrke de lokale kommunale og regionale sundhedstilbud i områder, hvor der er langt til nærmeste fælles akutmodtagelse eller skadeklinik.

-Samtidig giver sundhedshusene os mulighed for at tilbyde borgeren et bredt udbud af ydelser, siger formand for praksis- og kommunaludvalget, Bo Libergren (V)

Svaret på om ansøgningen bliver imødekommet eller ej, forventes at foreligge i løbet af foråret.