Nye tal: Ambulancer rykkede stort set ud til tiden

Bios, Responce og vagtcentralen i Region Syddanmark har i fællesskab sørget for ambulancer stort set til tiden det sidste halve år.

Ser man bort fra, at Bios ikke har haft ambulancer og mandskab nok, har selskabet sammen med Responce i Trekantområdet og Region Syddanmarks vagtcentral i stor udstrækning leveret varen.

TV 2/Fyn har søgt aktindsigt i de nyeste responstider, og har således et samlet overblik over udrykningskørsel i Region Syddanmark i det sidste halve år.

Og tallene viser, at de opstillede mål på 8,5 minutter for regionen som helhed er overholdt.

Faktisk har regionen i fire af de seks måneder været under servicemålet på de 8,5 minutter.

Bedst ser det ud i Trekantområdet, men selv om der er månedlige- og geografiske forskelle i tallene afviger udrykningshastighederne inden for maksimalt et halvt minut på den forkerte side af servicemålene.

Og her er det Fyn, der har haft en skidt juni måned, hvor ambulancerne var et halvt minut langsommere end servicemålet på 7,9 minutter.

Det er værd at notere, at Bios og Responce ikke skal leve op til servicemålene.

Det skal regionens vagtcentral, der tager imod opkaldene og sender den nærmeste ambulance ud.

Derfor afspejler tallene en kombination af, at der er det nødvendige antal ambulancer til stede, men også, at vagtcentralen er dygtig til at koordinere ambulancekørslen, oplyser Malene Jeppesen, der er AC-fuldmægtig med ansvar for sundhedsplanlægning i Region Syddanmark.