Nye uddannelser på SDU

Efter sommerferien 2010 kan Syddansk Universitet tilbyde fire nye bacheloruddannelser i Odense. Blandt andet psykologi og velfærdsteknologi.

Psykologi-uddannelsen får en ny profil, der lever op til de nyeste EU-standarder.

Den bygger på fire søjler:

  • klinisk psykologi
  • arbejds- og organisatorisk psykologi
  • pædagogisk psykologi
  • sundhedspsykologi

Tre nye ingeniøruddannelser

Syddansk Universitet tilbyder fra sommeren 2010 hele tre nye ingeniøruddannelser. To af dem er civilingeniøruddannelser.

Den ene er i velfærdteknologi. Den retter sig mod at udvikle teknologi, der kan give syge og handicappede et bedre liv og er led i en større satsning på velfærdsteknologi i Region Syddanmark.

Den anden er i lærings- og oplevelsesteknologi. Her uddannes en ny type ingeniører i at udvikle for eksempel interaktive spil, intelligente legeredskaber til børn og udviklingsplatforme til virksomheder.

Den fjerde ny uddannelse er i IT og daramanagement. Den studerende lærer at analysere og udnytte data i forskellige informationssystemer og at designe fremtidens administrative IT-systemer.

Ialt seks nye uddannelser

Ialt har Syddansk Universitet fået godkendt seks nye uddannelser,

Udover de fire i Odense er det også sociologi, som foregår i Esbjerg og en uddannelse i informations- og kommunikationsvidenskab, som får hjemsted i Kolding. 

Rektor på Syddansk Universitet Jens Oddershede mener, at der er et behov for de nye uddannelser.

- Vi har undersøgt markedet grundigt, inden vi udviklede de nye uddannelser, og vi er overbevist om, at der er brug for folk med de pågældende kompetencer. Ikke mindst i Region Syddanmark, siger Jens Oddershede.