Nye vækstprojekter til Fyn

Erhvervsmininsteriet er klar med 25 nye erhvervsprojekter, der skal styrke udviklingen på Fyn og i Jylland. På Fyn vil erhvervsministeriet starte nye initiativer inden for IT, gartnerier og iværksættere.

Grønt lys til en 4-5 nye erhvervsinitiativer

Erhvervsmininsteriet er klar med 25 nye erhvervsprojekter, der skal styrke udviklingen på Fyn og i Jylland. På Fyn vil erhvervsministeriet starte nye initiativer inden for IT, gartnerier og iværksættere.

Fyn får en udviklingspark for iværksættere og et fødevarecenter. Samtidig skal brugen af teknologi styrkes inden for IT- og gartnerierhvervet.

Sådan lyder den fynske høst fra Erhvervsministeriets nye udviklingsplan for Vestdanmark. På torsdag præsenterer ministeriet den ambitiøse plan på et møde i Vejle.

De 4-5 fynske projekter er næsten alle skabt på initiativ af Fyns Amt.

Udviklingsparken for iværksættere får adresse på Sydfyn, og skal forsøge at skabe modeller for udvikling af lokale og regionale iværksættermiljøer. Projektet er foreslået af amtet.

Food for Healt skal forske i natur- og plantemedicin, og skal forsøge at skabe kontakt mellem gartnerierne og forskerne. Projekter er foreslået af Fyns Amt.

Samtidig skal samarbejdet mellem Fyns mange gartnerier forbedres gennem en teknologiudvikling af erhvervet. Dette projekt er også kommet i stand efter initiativ fra Fyns Amt.

Sammen med jyderne skal fynboerne satse målrettet på IT over en bred kam - blandt andet skal udviklingen af software styrkes.

Alle projekterne får Erhvervsministeriets blå stempel, og ifølge redegørelsen vil projekterne blive igangsat allerede i år.

Formålet med udviklingsprojekterne er at styrke uddannelses- og erhvervsniveauet i Vestdanmark, som på en lang række punkter halter bagefter udviklingen i Østdanmark.

Finansieringen af de nye initiativer er dog ikke helt på plads endnu, men den endelig form og finansiering vil faldet på plads i løbet af året.