Nyt anlæg fjerner forurening i jorden

Fyns Amt indviede tirsdag et nyt anlæg, der kan suge giftige dampe væk fra forurenede grunde. Anlægget forhindrer at de giftige dampe siver op i et parcelhus i Aarup.  

-

Fyns Amt indviede tirsdag et nyt anlæg, der kan suge giftige dampe væk fra forurenede grunde. Anlægget forhindrer at de giftige dampe siver op i et parcelhus i Aarup.


Det mobile anlæg består af en ventilator, der suger luft op fra syv dræn, der er placeret i jorden under det forurenede hus i Aarup.  De giftige dampe bliver renset i anlægget og derefter bliver luften lukket ud i atmosfæren.


Grunden i Aarup er som hundrede af andre grunde på Fyn forurenet af rensevæsker fra et tidligere renseri på grunden.


Forsøgsprojekt
Forsøget med det mobile anlæg bliver overvåget af amtets teknikker fra Amtsgården via telefonnettet.


Hvis anlægget kan holde den forurenede luft væk fra parcelhuset, vil amtet bruge anlægget på andre forurenede grunde i Fyns Amt.