I det fynske folks tjeneste

Nyt arbejdsmarkedscenter

\"Flere i arbejde\" - sådan lyder visionen for etablering af et nyt arbejdsmarkedscenter. Det er Odense Kommune og AF-Fyn, der har indgået et samarbejde for at indsamle erfaringer til at lave et fremtidigt fælles beskæftigelsessystem.

-

\"Flere i arbejde\" - sådan lyder visionen for etablering af et nyt arbejdsmarkedscenter. Det er Odense Kommune og AF-Fyn, der har indgået et samarbejde for at indsamle erfaringer til at lave et fremtidigt fælles beskæftigelsessystem.

Arbejdsmarkedscenter Nordøst er et forsøgsprojetk, der samler Odense Kommunes og AF-Fyns beskæftigelsesindsats i et nyt fælles arbejdsmarkedscenter.

Forsøgsprojektet gennemføres i fra 1. april 2004 til 31. december 2005. Centrets primære målgruppe er arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere. Der etableres en fælles indsats overfor målgruppen.

Virksomhederne får det også lettere. Der bliver lavet en fælles virksomhedskontakt, så virksomheder kan nøjes med at henvende sig ét sted.

Forsøget finansieres af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har afsat midler til samarbejdsforsøg i hele landet. Desuden har Koordinationsudvalget for det rummelige arbejdsmarked i Odense bevilget midler til forsøget.