Nyt BSE-tilfælde på Fyn

En Østfynsk besætning med over 160 køer skal slås ned i slutningen af november måned. En ny undersøgelse fastslår endeligt, at en slagtet ko har haft kogalskab. Samtidig er der mistanke om BSE endnu et sted på Fyn.

-

En Østfynsk besætning med over 160 køer skal slås ned i slutningen af november måned. Årsagen er, at en mikroskopisk undersøgelse af hjernen på en død ko fra besætningen nu endeligt fastslår, at den er ramt af kogalskab. Samtidig er der mistanke om BSE endnu et sted på Fyn.


Det er blot det andet tilfælde af kogalskab på Fyn nogensinde. Første tilfælde fandt man for et par måneder siden i landsbyen Udby på Vestfyn. Her blev 250 jersey-køer slået ned i løbet af to dage.


Denne gang er der tale om en 5 år gammel ko af racen Sortbroget Dansk Malkerace. Koen blev slagtet 2. november og rutinemæssigt testet for BSE på Slagteriernes Forsknings-institut 3. november, hvor prøven blev fundet positiv. Hjernemateriale blev sendt til yderligere undersøgelse på Statens Veterinære Serumlaboratorium, der har foretaget endnu to prøver med positivt resultat.


Hele besætningen, der er placeret ved Vormark tæt ved Hesselager, skal slås ned, selvom kun en enkelt ko har fået konstateret BSE. Dette sker alene af hensyn til forbrugernes sikkerhed. Derudover er der solgt eller flyttet 96 dyr til andre besætninger. De dyr skal også slås ned.


Kvægavlskonsulent Jørn Gylling Jørgensen siger, at der er mistanke om BSE på endnu en fynsk besætning. Siden 11. oktober har der været frygt for kogalskab på en vestfynsk gård. Prøver fra koen er ved at blive undersøgt i England i øjeblikket.


BSE kan angiveligt overføres til mennesker, der kan udvikle en variant af den dødelige sygdom Creutzfeldt-Jacob. Knap 100 personer er indtil nu døde af denne sygdom i Storbritannien.