I det fynske folks tjeneste

Nyt center for fremtidens sygehus

Et almindeligt industrilokale med rå vægge og højt til loftet i Forskerparken i Odense skal fra næste år danne kulisse for læger og sygeplejersker, når de vil afprøve ny teknologi, nye arbejdsprocesser eller nye former for operationsstuer.

Lokale i Forskerparken i Odense skal være ramme om udviklingen af fremtidens sygehus

Indenfor på de godt 700 kvadratmeter vil Region Syddanmark indrette industrilokalet med flytbare vægge, så man hurtigt kan indrette et medicinrum eller operationsstue.

Stedet skal være udstillingsvindue og testcenter for velfærdsteknologi og nye fysiske rammer for fremtidens sygehuse.

Centret skal være udstillingsvindue i fuld størrelse for de kommende sygehuse, der skal renoveres eller bygges over de næste ti år.

Det besluttede Region Syddanmarks forretningsudvalg onsdag.

Med hurtigere indlæggelsesforløb, flere ambulante patienter samt en eksplosion i anvendelsen af teknologi på sygehusene stiller sygehusene i dag andre og langt mere fleksible krav til den fysiske indretning.