Nyt center i Odense skal hjælpe voksne med skader fra sexmisbrug

Voksne med traumer fra seksuelle overgreb i barndommen tilbydes hjælp på centre i Odense, Aarhus og København.

Rådgivning, individuel behandling og gruppebehandling. Det er tre former for hjælp, som tre nye behandlings- og rådgivningscentre i Odense, Aarhus og København tilbyder voksne, der lider af såkaldte senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Senfølger efter seksuelle overgreb er psykiske og sociale problemer, der viser sig i voksenlivet som følge af overgreb i opvæksten.

Social-, Børne- og Integrationsminister Annette Vilhelmsen (SF) mener, at det er et samfundsansvar, at voksne med senfølger får hjælp til at genvinde tilliden over for andre mennesker.

- For mange voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen er der tale om en næsten ubærlig bagage af skam, frygt, fortvivlelse og problemer relateret til familieliv og arbejdsliv, siger hun i en pressemeddelelse.

Hjælpen på de tre nye centre baserer sig på såvel en frivillig som en professionel del. Det betyder, at hjælpen bliver mere helstøbt, fortæller Lone Westphal Eriksen, der er psykolog og leder af CSM Syd - Behandlingssektion i Odense.

- Vi kan støtte de berørte borgere som henvender sig til os på en helhedsorienteret facon og hjælpe dem til bearbejdning af de ofte komplekse senfølger, de oplever, efter at være blevet krænket seksuelt under opvæksten, siger hun i en kommentar.

Ifølge socialstyrelsen findes der ikke nogen repræsentative opgørelser af, hvor mange kvinder og mænd der lider af senfølger i Danmark.

Hvert år registreres omkring 2000 henvendelser på de centre, der arbejder med voksne med senfølger efter seksuelle overgreb og som altså nu bliver samlet i tre centre.

Tilbuddet er landsdækkende og gratis og er en del af satspuljeforliget for 2012.