Nyt fynsk vådområde

Vådområdet i Karlsmosen langs Hågerup Å ved Egeskov er fremover med til at mindske udledningen af kvælstof fra markerne. Det gavner stedets dyre- og planteliv og i sidste ende: Odense Fjord.

62 hektar natur genskabt

Vådområdet i Karlsmosen langs Hågerup Å ved Egeskov er fremover med til at mindske udledningen af kvælstof fra markerne. Det gavner stedets dyre- og planteliv og i sidste ende: Odense Fjord.


Karlsmosen er det største vådområde, der er blevet genskabt herhjemme hidtil. Det er på 62 ha. og genskabelsen omfatter bl.a. genslyngning af 2,3 km. af Hågerup og Hundtofte Å.


Egeskov Gods har taget 50 h. landbrugsjord ud af produktion til vådområdet. Fem andre lodsejere har også jord i området og yderligere tre har bidraget ved at afgive eller bytte jord. Prisen er 3,6 millioner kr. betalt af Fyns Amt og Staten.


Gendannelse af vådområder indgår i Vandmiljøplan II. Den siger at 16.000 ha. vådområde skal genskabes inden 2003.


Fyn er godt med med hensyn til at opfylde sin del af opgaven. To af fem genskabte vådområder i hele landet er fynske.